Beställ Pixpro Klippkort för Infusionsoft tjänster


- det mest ekonomiska alternativet


Användarfrågor

Få hjälp med användarfrågor som du har om Infusionsoft.


Infusionsoft Implementation

Få hjälp med implementation så som att sätta upp automatiserade flöden, löpande hantering av e-post utskick, skapa landningssidor, importera kontaktlistor, konfigurera integrationer med 3e parts tjänster så som SMS, onsite-retargeting, Facebook-annonsering, statistikrapporter, databashantering, skriva bloggar, ta fram whitepaper, m.m.


Infusionsoft Strategi

Få hjälp av våra strateger att ta fram t.ex. strategier för automatiserade flöden, taggstrategier, konverteringsstrategier, kampanjstrategier, optimeringsstrategier, Facebook retargeting strategier, SEO strategier, onsite-retargeting strategier, marknads- och försäljningsstrategier, KPIer, göra besökaranalys, avatarer, redaktionsplaner för content marketing, sociala medie strategier m.m.


Kommunikation och återrapportering

Du kommer att få en uppskattning på hur många klipp det aktuella uppdraget kommer att förbruka. Efter att arbetet är utfört får du en återrapportering och status för hur många klipp som är kvar att använda. Allt kring ditt uppdrag samlas i vårt webbbaserade supportsystem så att du får återkoppling.


Investering

  • En påbörjad 60-minutersperiod för Infusionsoft Implementation och Infusionsoft Support debiteras 1 klipp.
  • En påbörjad 60-minutersperiod för Infusionsoft Strategi / Digital Strategi debiteras 2 klipp.
  • För fler klipp än 30 kontakta oss på info@pixpro.net för offert.
  • Klippkortet faktureras i förskott.
  • Klippkortet är giltigt i 12 månader från fakturadatum.
  • Moms tillkommer.
Beställ klippkort

Genom att skicka in din information godkänner du att den skickas till Pixpro som kommer att behandla och använda den enligt deras personuppgiftspolicy.

© Pixpro Stockholm AB 2003-2018. Alla rättigheter förbehålls.