Beställ Pixpro Klippkort för Infusionsoft tjänster


Användarfrågor

Få hjälp med användarfrågor som du har om Infusionsoft.


Infusionsoft Implementation

Få hjälp med implementation så som att sätta upp automatiserade flöden eller anpassa befintliga, löpande hantering av e-post utskick, skapa landningssidor, importera kontaktlistor, konfigurera integrationer med 3e parts tjänster så som SMS, onsite-retargeting, webbinarier, bokningstjänster, Facebook Messenger flöden & integrationer, Facebook-annonsering, statistiktjänster, databashantering, etc


Infusionsoft Strategi

Få hjälp av våra strateger att ta fram t.ex. strategier för automatiserade flöden, taggstrategier, trafik strategier, konverteringsstrategier, kampanjstrategier, optimeringsstrategier, Facebook retargeting strategier, Facebook Messenger strategier, SEO strategier, onsite-retargeting strategier, marknads- och försäljningsstrategier, KPIer, besökaranalyser, framtagning av avatarer, redaktionsplaner för content marketing, sociala medie strategier m.m.


Kommunikation och återrapportering

Du kommer att få en uppskattning på hur många klipp det aktuella uppdraget kommer att förbruka. Efter att arbetet är utfört får du en återrapportering och status för hur många klipp som är kvar att använda. Allt kring ditt uppdrag samlas i vårt webbbaserade system så att du får återkoppling.


Investering

  • En påbörjad 60-minutersperiod för Infusionsoft Implementation eller Infusionsoft Support debiteras 1 klipp.
  • En påbörjad 60-minutersperiod för Infusionsoft Strategi / Digital Strategi debiteras 2 klipp.
  • Klippkortet faktureras i förskott eller betalas med kort (kontakta oss så skickar vi länkar till våran ordersida för kortbetalning).
  • Klippkortet är giltigt i 12 månader från fakturadatum.
  • Moms tillkommer.Beställ Pixpro Klippkort

© Pixpro Stockholm AB 2003-2018. Alla rättigheter förbehålls.